hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 6

Bezpečnejšie k Belianskej jaskyni

Štátna ochrana prírody, Správa slovenských jaskýň, ako správca Belianskej jaskyne a prístupového chodníka k nej, iniciovala kroky potrebné na zníženie rizikových faktorov, ohrozujúcich pohyb návštevníkov. V súčasnosti medzi tieto rizikové faktory patrí najmä pád suchých stromov, alebo ich častí (konárov) v bezprostrednej blízkosti prístupového chodníka k Belianskej jaskyni, ako aj pri jej vstupnom areáli.

Príslušný orgán ochrany prírody a krajiny za dodržania určitých podmienok odsúhlasil realizáciu výrubu suchých odumretých drevín na kontakte prístupového chodníka k Belianskej jaskyni a v tesnej blízkosti jej vstupného areálu, na eliminovanie stavu bezprostredne ohrozujúceho zdravie a život návštevníkov. Mesto Spišská Belá ako vlastník predmetného pozemku v Tatranskej Kotline, sa plne stotožňuje s realizáciou uvedeného zámeru.

Belianska jaskyňa oficiálne víta návštevníkov už 137 rokov, je jedinou sprístupnenou jaskyňou vo Vysokých Tatrách a navyše patrí medzi najviac navštevované sprístupnené jaskyne na Slovensku. Mohlo by sa zdať, že jaskyňa, ktorá bola objavená v roku 1881, je už dokonale preskúmaná. O nový objav sa však v nesprístupnenej časti jaskyne s názvom Peklo postarali naposledy v roku 2017 jaskyniari z Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá. Belianska jaskyňa má význam aj z hľadiska priaznivého pôsobenia podzemného prostredia na zdravie človeka. Od roku 1991 sú jej priestory využívané na speleoterapiu. S pacientmi sa tu uskutočňujú cielené dychové cvičenia.

Bezpečný prístup k Belianskej jaskyni je teda v záujme viacerých záujmových skupín.

Tags: Aktuality

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X