Bezpečnejšie cyklotrasy

Mesto Spišská Belá zabezpečilo prostredníctvom správcu športových, účelových a rekreačných zariadení mesta v uplynulých dňoch opatrenia na ochranu cyklistov na spravovaných cyklochodníkoch. Potreba venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti cyklistov na pozemných komunikáciách vyhradených práve pre tento šport, vznikla z dôvodu predísť prípadným dopravno-kolíznym situáciám cyklistov s motorovými vozidlami.

Koncom roku 2019 samospráva vďaka dotácii z rozpočtu Ministerstva vnútra SR realizovala rekonštrukciu priechodu pre chodcov s využitím inštalácie tzv. technológie bezpečného – inteligentného priechodu pre chodcov s detekciou prítomnosti chodca na Zimnej ulici. Keďže základným predpokladom a podmienkou bezpečného priechodu pre chodcov i cyklistov je ,,vidieť a byť videný”, toto opatrenie vedenie mesta vníma ako dôležitý krok k zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie pri križovaní cyklotrasy s frekventovanou cestou I. triedy č. 66. Zároveň však pre ochranu cyklistov došlo pred vstupom do telesa cesty I/66 k osadeniu zábrany pre cyklistov, ktorej cieľom je zastavenie cyklistu a jeho bezpečný prejazd štátnou cestou. Pri križovaní cyklochodníka s miestnou komunikáciou na Popradskej ulici v Strážkach boli inštalované spomaľovacie prahy.

Mesto Spišská Belá naďalej monitoruje dopravno-bezpečnostnú situáciu cyklistov a podľa potreby dôjde k dopĺňaniu opatrení na ich ochranu. Týmto žiadame motoristov aj cyklistov o rešpektovanie dopravného značenia a vyzývame ich k vzájomnej tolerancii.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X