Bezbariérová úprava chodníka – priechodu pre chodcov pri cintoríne – váš tip !

Mesto Spišská Belá stavebne upravilo chodník pri starom cintoríne pri štátnej ceste 1. triedy na ul. SNP na bezbariérový.  Ešte donedávna na tomto chodníku cez vysoký cestný obrubník sa mali problém dostať mamičky s kočiarmi, aj starší ľudia, aj občania na invalidných vozíkoch, dokonca aj samotní cyklisti. Tak všetci spomínaní chodili okrajom cesty k cintorínu.  K úprave tohto chodníka došlo na základe podnetu jedného z obyvateľov nášho mesta – teda na základe vášho tipu.  (Poznámka: nastriekanie priechodov pre chodcov  plánuje Slovenská správa ciest urobiť až začiatkom augusta – po dopravnej zmene križovatky v centre mesta).

V súčasnosti mesto realizuje osadenie polopodzemných kontajnerov na sídlisku na Mierovej ulici a popri tom stavebne upravuje okolitý chodník a spevnenú plochu tak, aby boli tiež bezbariérové, nakoľko doposiaľ museli chodci prekonávať niekoľko schodov pri kotolni na Mierovej ulici, dokonca v zlom technickom stave.

Na základe tiež vášho tipu (podnetu) pripravujeme bezbariérový prístup aj v budove zdravotného strediska v Spišskej Belej – na poschodie k ambulanciám lekárov (gynekológ, stomatológ, lekár pre dospelých). Dnes sa dá k nim dostať z prízemia len po schodoch, čo je pre vozičkárov priam nemožné. Mesto oslovilo spoločnosti dodávajúce hydraulické plošiny na schodiská, ktoré sa montujú na schodiskové zábradlia. Po predložení ponúk ich zvážime a po nájdení potrebných financií by sme chceli osadiť takúto schodiskovú plošinu v priebehu najbližších 3-4 mesiacov.

Rovnako na základe vášho tipu sme oslovili majiteľa budovy, v ktorej je umiestnená Slovenská pošta v našom meste, aby zabezpečil bezbariérovosť vstupných schodísk tak, aby sa do priestorov pošty dostali aj mamičky s kočiarmi, či občania na invalidných vozíkoch.

Máte tip na to, že by niečo, čo je verejne dostupné, malo byť zároveň bezbariérové a nie je? Zašlite nám váš tip na adresu:  jneupauerova@spisskabela.sk.

Môže Vás zaujímať...