hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 279

Beliansky slávik 2022

O tom, že folklór v našom regióne má hlboké korene, niet pochýb. Tomuto krásnemu dedičstvu našich otcov sa venuje stále veľa ľudí. Veľkým potešením je, že deti naďalej radi spievajú nielen modernú, ale i ľudovú pieseň. Dňa 26. apríla 2022 sa kinosála mesta Spišská Belá zaplnila deťmi, ktoré si ctia naše tradície a našli zaľúbenie v speve ľudových piesní. Oblastnej súťaže Beliansky slávik sa zúčastnili žiaci základných škôl zo Spišskej Belej, Lendaku a z Podhoran. Spevákov prišli podporiť aj ich spolužiaci, ktorí s nadšením počúvali ich vystúpenia a kamarátov odmenili potleskom.

Súťažilo sa v 3 kategóriách: 3.-4. ročník, 5.-6. ročník7.-9. ročník. Výkony spevákov hodnotila odborná porota v zložení pedagógov ZUŠ L. Mednyánszkeho: Peter Strela, DiS.art – predseda poroty, Bc. Lenka Blanárová, DiS.art a Mgr. Terézia Leskovjanská.

Hlavným poslaním súťaže bolo rozvíjať a podporovať vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre, k ľudovej piesni a podnecovať deti a ich pedagógov k prezentácií výsledkov ich spoločného snaženia.

Víťazi:

1. kategória (3.-4. ročník):

  1. Nela Halčinová (ZŠ Lendak)
  2. Nina Andrášová (ZŠ M.R.Štefánika)
  3. Natália Pitoňaková (ZŠ J.M.Petzvala)

2.kategória (5.-6. ročník):

  1. Sára Neupauerová (ZŠ Lendak)
  2. Eva Ferenčaková (ZŠ J.M.Petzvala)
  3. Bianka Pitoňaková (ZŠ J.M.Petzvala)

3.kategória (7.-9. ročník):

  1. Blažena Halčinová (ZŠ Lendak)
  2. Miroslava Hudáčková (ZŠ Lendak)
  3. Natália Oračková (ZŠ Podhorany)

Najčítanejšie články

Najnovšie články