hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 10

Belianski poľovníci majú nového predsedu

V nedeľu 19. februára 2017 sa uskutočnila výročná členská schôdza Mestského poľovníckeho spolku POĽANA Spišská Belá. Predmetom rokovania schôdze bolo zhodnotenie činnosti spolku za rok 2016. Poľovníci zhodnotili výsledky poľovníckej sezóny z pohľadu starostlivosti o zver vrátane starostlivosti o poľovnícke zariadenia a bilancovali aj svoje úlovky. Zhodnotili aj svoju spoločensko-kultúrnu činnosť a samotné finančné hospodárenie spolku. Práve primátor mesta Štefan Bieľak počas tejto schôdze vyzdvihol prínos belianskych poľovníkov pri starostlivosti o majetok mesta (mestské lesy a okolité pasienky tvoriace ich poľovný revír), ako aj ich účasť na Dňoch mesta, či organizovaní Svätohubertskej slávnosti. Predmetom tejto členskej schôdze bola aj voľba nových orgánov spolku z dôvodu uplynutia funkčného obdobia súčasného vedenia. Členovia spolku rozhodli, že doterajšieho predsedu spolku Ľudovíta Ofčáka strieda v tejto funkcii Ing. Peter Firek. Nové zloženie má aj výbor MPS Poľana. Vedenie mesta vyjadruje poďakovanie doterajšiemu predsedovi a vedeniu spolku za ich 4-ročné pôsobenie a novému predsedovi a výboru želá veľa úspechov pri napĺňaní činnosti spolku.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X