Aktuality
Počet zobrazení 1K

Belianski dobrovoľní hasiči si uctili svojho patróna

Členovia belianskeho Dobrovoľného hasičského zboru aj tento rok pokračovali v tradícii usporiadania Svätofloriánskej hasičskej slávnosti, ktorá sa konala už po siedmykrát. V nedeľu 8. mája 2016 pripravili naši hasiči túto slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov. Pozvanie na svätofloriánsku slávnosť prijali aj dobrovoľní hasiči z poľskej Szczawnice, ktorá je partnerským mestom Spišskej Belej.

V úvode bohatého celodenného programu si naši hasiči najprv uctili pamiatku zosnulých hasičov na miestom cintoríne. Slávnosť pokračovala svätofloriánskou svätou omšou v rímskokatolíckom kostole sv. Antona Pustovníka s hasičským sprievodom, ktorú celebroval Anton Mário Hrtus, bývalý farár z rímskokatolíckej farnosti v Lendaku. Po sv. omši sa za účasti rímskokatolíckych kňazov sprievod presunul pred mestský úrad, kde bola požehnaná všetka hasičská technika nášho DHZ, ako aj nové hasičské auto poľského DHZ. Kroky slávnostného sprievodu pokračovali do evanjelického kostola, kde si primátor mesta Štefan Bieľak spolu s predsedom našich dobrovoľných hasičov Marošom Vaverčákom pri pamätnej tabuli uctili pamiatku Samuela Webera (zakladateľa a prvého predsedu dobrovoľného hasičského zboru v našom meste) za prítomnosti evanjelickej farárky Evy Germanovej. V evanjelickom kostole boli zároveň odovzdané a udelené predsedom DHZ Marošom Vaverčákom vyznamenania a povýšenia do hodností nasledujúcim osobám:

Pamätnou medailou „Za príkladnú prácu“ boli ocenení títo členovia spišskobelianskeho DHZ:

Lorenčík Jozef, Kovačik Metod, Svitana Kamil, Hlavenka Lukáš.

Medailu III. stupňa Za spoluprácu získali:

1./ Primátor mesta Spišská Belá – Štefan Bieľak – za aktívnu pomoc pri vytváraní podmienok pre fungovanie miestneho zboru.

2./ Ochotnicza Straź Poźarna Szczawnica – prezes (predseda stráže) Monika Mastalskaza spoluprácu pri kúpe život zachraňujúceho prístroja AED a prípravu a realizáciu cezhraničného           projektu.

Do vyšších hodností boli povýšení:

Jozef Somr – do hodnosti vrchný hasič

Andrej Kovačik – do hodnosti starší hasič

Štefan Čupka – do hodnosti vrchný hasič

Matúš Dlubač – do hodnosti starší hasič.

Po skončení služieb Božích v evanjelickom kostole hasiči odovzdali v kostole prítomným mamám a starým mamám ružu ku Dňu matiek. Následne slávnosť pokračovala „otvorením dverí“ hasičskej zbrojnice pre širokú verejnosť, kde bolo možné si prehliadnuť celú hasičskú zbrojnicu a hasičskú techniku. Zaujímavou časťou programu pre verejnosť bola ukážka policajných psovodov a ukážka hasičského zásahu pri hasení požiaru auta. Tu predviedli svoje zručnosti nielen naši členovia hasičského zboru ale aj hasiči zo Szczawnice.

Rovnako sa v tento deň konala na hasičskej zbrojnici súťaž o najkrajšie hasičské autíčko, ktorú napokon vyhral Šimon Lacko.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na priebehu tejto slávnosti a najmä p. farárovi Petrovi Petrekovi a p. farárke Eve Germanovej a našim hasičom, ktorí túto slávnosť pripravili.

Najnovšie články
Oznámenia
X