Beľania, zapáľme jednu sviecu aj k 100. výročiu vzniku 1. ČSR

Práve dnes, 28. októbra 2018, si Česi a Slováci pripomíname 100. výročie vzniku 1. Československej republiky. Pripomeňme si dnes alebo v najbližších dňoch túto významnú udalosť aj zapálením sviece, keď navštívime miestne cintoríny, aj za tých, ktorí stáli pri zrode samostatného štátu Čechov a Slovákov – prvej spoločnej republiky.

A čo sa stalo práve 28. októbra 1918?  „Ženeve delegácia Národného výboru vedená Karlom Kramářom začala rokovania s predstaviteľom protirakúskeho zahraničného odboja Edvardom Benešom o vytvorení a podobe samostatného česko-slovenského štátu. Večer toho istého dňa vydal Národný výbor československý prvý, tzv. recepčný zákon a následne bolo zverejnené vyhlásenie Národného výboru “Lide československý. Tvoj odveký sen sa stal skutkom…”. Pod oboma dokumentmi boli podpísaní Antonín ŠvehlaAlois RašínJiří StříbrnýVavro Šrobár a František Soukup – neskôr nazývaní ako “Muži 28. októbra”.

„Počas prvej svetovej vojny slovenský a český exil na čele s bývalým ríšskym poslancom Tomášom Garriguom Masarykom, generálom Milanom Rastislavom Štefánikom a diplomatom Eduardom Benešom presadzoval vznik samostatného štátu Čechov a Slovákov (Masarykovo a Štefánikovo vyhlásenie, že Česi sú Slováci a Slováci Česi, sme jedno) a územné spojenie bývalých Zemí Koruny českej a Horného Uhorska.“

Čo týmto udalostiam predchádzalo a čo nasledovalo po 28. októbri 1918 ?  Čítajte viac na : https://sk.wikipedia.org/wiki/Vznik_%C4%8Cesko-Slovenska

Aj Mesto Spišská Belá si pripomenulo 100. výročie vzniku 1. Československej republiky. Dňa 9. septembra 2018 sa zástupcovia nášho mesta zúčastnili osláv tohto výročia v českom partnerskom meste Vysoké Mýto (https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/spisska-bela-vo-vysokom-myte-2/) a následne 12. októbra 2018 sa v Spišskej Belej uskutočnil výnimočný slávnostný koncert symfonického orchestra z Litomyšle doprevádzaný speváckymi zbormi – Otakar z Vysokého Mýta a Bendl z Českej Třebovej pod názvom „Pocta českej opere“ (https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/slavnostny-koncert-k-100-vyrociu-vzniku-1-ceskoslovenskej-republiky/) .

Viac informácii o 28. októbri 1918 sa dozviete aj na týchto zaujímavých videách:  https://www.youtube.com/watch?v=sxQWWjhDGGU

https://www.youtube.com/watch?v=AQ_oBM1q0Lg

Môže Vás zaujímať...