hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 268

Režim v školách od 3. marca zatiaľ bez zmeny

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 123/2021 z 28. februára 2021 a mediálneho vystúpenia ministra školstva  verejnosť očakáva zmeny v prevádzke škôl. Avizované  rozhodnutie ministra školstva (doteraz – 17:00 hod. 2.3.2021 nie je zverejnené!)  má začať platiť AŽ od pondelka 8. marca 2021, preto od zajtra – 3. marca 2021 (streda) – nedochádza k žiadnym zmenám v doterajšom režime fungovania škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá.

Možnosť chodiť do škôlky a do školy na 1. stupni  bude od pondelka 8. marca 2021 zachovaná PREDNOSTNE pre deti, ktorých obaja rodičia musia pracovať z pracoviska.

Avizované podmienky nástupu od 8.3.2021:

  • dieťaťa do materskej školy,
  • žiaka 1. stupňa do základnej školy, vrátane školského klubu detí v ZŠ,
  • žiaka individuálnej formy vzdelávania v Základnej umeleckej škole (ZUŠ), ktorý kopíruje 1. stupeň ZŠ

– zostáva  aj naďalej preukázanie sa rodiča alebo zákonného zástupcu negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní (nič sa teda nemení). Dieťa MŠ, žiak  1. stupňa ZŠ (vrátane ŠKD a ZUŠ) sa netestuje.

Ostatní žiaci sa aj naďalej zostávajú učiť dištančne.

Od 15. marca 2021 sa na základe uznesenia Vlády SR č. 123/2021 z 28. 2. 2021 zavádza povinnosť nosiť respirátor FFP2 (s výnimkami) vo všetkých interiéroch.

Zamestnanci škôl (pedagogickí aj nepedagogickí) nepotrebujú v zmysle výnimky od  3.3.2021 na cestu do práce potvrdenie zamestnávateľa, ale  negatívny výsledok testu nie starší ako 7 dní  musia mať.

Doklad o teste rodič alebo zamestnanec školy nepotrebuje, ak prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo ak bol zaočkovaný proti COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ste osobou, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19. V takých prípadoch však potrebujete doklad potvrdzujúci vyššie uvedené skutočnosti.

Nateraz nie sú ministerstvom školstva zverejnené  požadované potvrdenia o zamestnaní rodiča na pracovisku – prezenčne.

  • Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá od 3.3.2021 (od zajtra) budú do konca týždňa pokračovať v doterajšom režime.
  • Rodičia sa preto nemusia stresovať kvôli tlačivám a potvrdeniam od zamestnávateľa, školy ich nebudú vyžadovať. Ministerstvo školstva avizuje, že od pondelka 8.3.2021 bude rodičom stačiť jedno čestné vyhlásenie pre oboch rodičov  deklarujúce nevyhnutnosť  prezenčného zamestnania (tlačivo čestného vyhlásenia bude zverejnené na webe ministerstva školstva).
  • Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v okrese Kežmarok a prevádzkové možnosti našej materskej školy, oboch základných škôl a ZUŠ bude vzdelávanie aj od pondelka  8. marca 2021 poskytované prezenčne v zmysle novonastavených  pravidiel.

Vzory tlačív, ktoré rodičia potrebujú vyplniť a predložiť škole podľa platných nariadení  od pondelka 8. marca 2021 (budú zverejnené na webe ministerstva školstva), budú dostupné aj na webových stránkach škôl. Získate na nich aj detailné informácia o prevádzke jednotlivých škôl v meste Spišská Belá v nasledujúcich dňoch od 8. marca 2021:

https://zspetzvalaspisskabela.edupage.org/, https://zsstefsbela.edupage.org/, https://msmierova.edupage.org/news/#news-116, https://zusspisskabela.edupage.org, https://szsspbela.edupage.org//.

Možnosti pravidelného testovania všetkých rodičov (každých 7 dní), ktorí majú záujem o prezenčné vzdelávanie svojich detí v MŠ, ZUŠ aj na 1. stupni ZŠ sú zosumarizované na tejto adrese: https://spisskabela.sk/testovanie/

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu