Aktuality
Počet zobrazení 673

Asfaltácia štátnej cesty 1/67 a stavebná úprava chodníka na Zimnej ulici

Nový asfalt na poškodenej štátnej ceste č. 1/67 v úseku cca 600 m od hlavnej križovatky v smere na Ždiar (na Zimnej ulici po dom č. 50). To je výsledok rokovania Slovenskej správy ciest a vedenia mesta Spišská Belá, ktoré vznieslo požiadavku na modernizáciu úseku tejto cesty. Mesto pri tom ponúklo, že pred samotnou asfaltáciou upraví okraj tejto cesty – vjazdy k rodinným domom na Zimnej ulici od domu č. 35 po č. 52 (aj keď nový asfalt pôjde len po dom č. 50) . Popri týchto prácach mesto zároveň zrekonštruuje chodník na Zimnej ulici od domu č. 35 po č. 45 (nie až po č. 52, ako by to bolo potrebné resp. až po č. 68 pre nedostatok financií). Na tento účel poslanci schválili zmenu rozpočtu mesta na svojom rokovaní dňa 10.9.2015 a presun financií z inej investičnej akcie na túto akciu, ktorá nebola plánovaná, ale bola neplánovane vyvolaná práve rekonštrukciou štátnej cesty. Vrchný asfalt  na štátnej ceste sa bude frézovať a následne sa položí nový asfalt o hrúbke 5 cm, takže sa výška cesty vôbec nezmení. Podľa vyjadrenie SSC sa cesta začne frézovať už v pondelok ráno 21. septembra a prípadne ešte aj v utorok a po penetrácii sa nový asfalt bude klásť vo štvrtok 24. septembra a v piatok (25. septembra). Táto asfaltácia štátnej cesty si vyžiada, aby sa doprava na štátnej ceste (v jednom smere od Ždiaru a od Sl. Vsi) odklonila počas vykonávania týchto prác v smere do centra mesta. Táto doprava sa presmeruje po Družstevnej ulici – okolo bývalej píly Vojenských lesov a okolo cintorína späť na štátnu cestu.

Najnovšie články