Areál lomu v Tatranskej Kotline bol vyčistený

Mesto Spišská Belá ako vlastník pozemku kameňolomu v Tatranskej Kotline realizovalo prostredníctvom pracovníkov Verejno-prospešných služieb mesta čistenie tohto prírodného prostredia.

V kameňolome, ktorý sa nachádza na severnom okraji Tatranskej Kotliny, sa v minulosti ťažil vápenec a dolomit používaný hlavne ako kamenivo pri stavbe ciest a tiež ako stavebný kameň. Z vápenca sa istý čas pálilo aj vápno. Na okraji kameňolomu je les. V priestore samotného lomu rastú dreviny náletového charakteru, ktoré vyrástli po ukončení ťažby v lome. Lokalita starého vápencového lomu je v súčasnosti využívaná horolezcami ako cvičná skala a slúži aj ako výcvikové miesto Horskej záchrannej služby – Vysoké Tatry. Zaujímavosťou je, že v roku 2004 horskí záchranári vybudovali v 50 m skalnej stene kameňolomu v Tatranskej Kotline tzv. via ferratu (železnú cestu) – oceľovým lanom odistenú lezeckú cestu.

Popri kameňolome vedie novobudovaná časť cyklochodníka z Tatranskej Kotliny po Kardolínu (v smere na Ždiar), realizovaná v rámci projektu Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa – mesto Spišská Belá.

Priestor kameňolomu v Tatranskej Kotline láka návštevníkov svojím atraktívnym prostredím. Je však potrebné mať na pamäti, že lokalita sa nachádza v Tatranskom národnom parku, v národnej prírodnej rezervácii Belianske Tatry, t. j. v území s 5. (najvyšším) stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. V kameňolome je zaznamenaný výskyt významných druhov vegetácie, napr. črievičníka papučkového (Cypripedium calceolus).

Rozptyl návštevníkov má za následok aj nedisciplinovaných návštevníkov, ktorí po sebe zanechávajú nežiadúci odpad, či spôsobujú iné negatívne javy. V severnej časti lomu vznikol časom provizórny prístrešok, ktorý však do tohto prostredia nepatrí. Popri zozbieraní odpadu v lokalite, Mesto Spišská Belá prostredníctvom pracovníkov Verejno-prospešných služieb mesta odstránilo aj tento prístrešok.

Pri návšteve bývalého kameňolomu v Tatranskej Kotline je potrebné rešpektovať návštevný poriadok Tatranského národného parku.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X