hocico...
AktualityÚradná tabuľa
Počet zobrazení 1K

Architektonická štúdia na pripomienkovanie verejnosťou

V auguste 2021 spracovala spoločnosť Architekti on:off, s. r. o., Architektonickú štúdiu – plán zóny Spišská Belá, ktorá je návrhom na urbanistické riešenie obytnej zóny na Južnej ulici v Spišskej Belej. Štúdiu zadalo na spracovanie vedenie mesta Spišská Belá aj s cieľom posúdiť regulatívy definované v platnom územnom pláne mesta. Predpokladaný výhľadový termín na uskutočnenie riešenej zóny je +20 rokov. Cieľom bolo vytvoriť prostredie na povzbudenie obyvateľov ku komunitnej interakcii, aby sa neuzatvárali v interiéroch svojich bytov. V centrálnej časti zóny v smere sever-juh je navrhované umiestnenie cyklotrasy a v najjužnejšej časti je obytný blok doplnený o občiansku vybavenosť.

V koncepte je navrhnutých 15 obytných blokov s výškou 5 podlaží (resp. 3) s rozmiestnením rešpektujúcim vzájomné odstupové vzdialenosti a svetlotechniku bytov. Priestory medzi bytovými domami sú vyplnené zónami aktivít, zeleňou, aj vodnými prvkami, pričom sa kladie dôraz na voľnočasové aktivity každej vekovej skupiny obyvateľstva a kvalitu výhľadov.

Dopravné napojenie predstavovanej obytnej zóny je od západu po troch navrhovaných komunikáciách a od severu po existujúcej Novej ulici. Statická doprava je riešená v pomere 40 % na povrchu a 60 % v podzemných garážach.

Mesto Spišská Belá týmto predmetnú štúdiu zverejnenú v prílohe tohto článku, predkladá verejnosti na pripomienkovanie. Návrhy a pripomienky je možné zasielať e-mailom v termíne do 13. októbra 2021 na adresu jneupauerova@spisskabela.sk

Názov prílohy Odkaz
Urbanistiský koncept - sprievodna sprava Stiahnuť
plan_zony_spisska_bela_2 Stiahnuť
Najnovšie články