Aktuality
Počet zobrazení 1K

Aplikácia ako pomoc všetkým rodičom

Národný ústav detských chorôb obnovil aplikáciu, ktorá pomôže všetkým rodičom
 

 

 Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) obnovil opätovne jedinečný typ mobilnej aplikácie, ktorá rodičov prevedie zdravotným stavom dieťaťa, a rovnako pomáha pri poskytnutí prvej pomoci. 

Aplikácia na pôde detskej nemocnice bola spustená už v roku 2019 ako jeden z ďalších zásadných krokov terapeutickej komunikácie, ktorú ústav praktizuje smerom k pacientom. Nepoužíva ju žiadna nemocnica na Slovensku.

Aplikácia bude slúžiť rodičom v lepšej orientácií pri náhle vzniknutých zdravotných problémov ich detí. Častokrát sa stane, že rodič pri úraze alebo chorobe dieťaťa váha, či má alebo nemá navštíviť urgentný príjem. Rovnako sa stane, že niekedy aj zbytočne hodiny čaká na urgente a pritom pri správnej pomoci by vedel dieťa ošetriť aj v domácom prostredí. Práve v takýchto prípadoch môže pomôcť naša jedinečná aplikácia, o ktorej si povieme viac.

Na aplikácií tím špecialistov z NÚDCH pracoval viac ako rok. Ide síce o jednoduchú myšlienku, ale pomerne náročný proces tvorby a pripomienkovania správneho nastavenia aplikácie. Je toho viac, čo ponúka nová aplikácia, ktorá je zároveň veľmi jednoduchá a priaznivo užívateľsky nastavená.

„Sú v nej so súhlasom rodičov vložené identifikátory a databázy konkrétnych detí, ktoré sú v starostlivosti užívateľa aplikácie, ktorá mu poskytne niekoľko služieb. Najdôležitejšia je tá, ktorá rodiča upozorní na to, kedy a ako správne začať dieťa resuscitovať, aby vedeli, pri akých príznakoch aké úkony a v akom poradí treba robiť. Ďalej pomôže rodičom pri hodnotení niektorých zdravotných príznakov, príznakov zmeny zdravotného stavu, naliehavosti vyšetrenia a zároveň podľa lokalizácie užívateľa ho nasmeruje k najbližšiemu poskytovateľovi ambulantnej pohotovostnej (APS) a ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS),“ upresnil primár OUP MUDr. Marcel Brenner.

Podrobnejšie informácie sa dočítate TU.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Najnovšie články