hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 12

Aktivity Streleckého klubu v Strážkach

Strelecký klub Strážky vznikol minulý rok a v priebehu tohto krátkeho obdobia aktívne rozvinul svoju činnosť. Členstvo v klube má 101 strelcov. Svoju činnosť vykonávajú na základe programových dokumentov klubu, predovšetkým v záujmovej sfére športovej streľby z krátkej alebo dlhej guľovej zbrane malorážky a vzduchovej zbrane. Klub sa venuje teoretickej a praktickej príprave členov, ale aj organizovaniu súťaží. V školskom roku 2018/2019 Strelecký klub Strážky vedie aj strelecký krúžok pre žiakov základných škôl. 17-tim žiakom sa venuje šesť trénerov.

Strelecký klub Strážky organizuje aj súťaž Malá odstreľovačka, na ktorej sa môžu zúčastniť aj strelci bez zbrojného preukazu. Na rok 2019 je vyhlásených 10 kôl. Poradie za polovicu súťažných kôl sa uzavrie 9.6.2019, kedy je naplánované piate kolo tejto súťaže. Do hodnotenia sa rátajú 3 najlepšie kolá a klasifikovaní budú len strelci, ktorí budú mať odstrieľaných aspoň 50 % z vyhlásených kôl. Strieľanie sa vykonáva z dvoch boxov v polohe ľah v limite 1 minúta s 10 nábojmi na špeciálny terč (na vzdialenosť 50 m). Za každý trafený terč je bod. Terčov je spolu 8. Čas a body za trafené terče sa prerátajú a koeficient je výsledkom.

Súťaž Malá odstreľovačka Streleckého klubu Strážky bola finančne podporená sumou 450 eur v rámci participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá. Cieľom je prilákať k športovej streľbe čo najviac ľudí a postupne odstrániť pomyselné zábrany voči streľbe.

Tags: Aktuality

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X