Ako sa najčastejšie voláme?

V minulosti sa už podľa priezviska vedelo, odkiaľ človek pochádza. Dokonca sa k frekventovaným priezviskám v obciach pridávali aj ,,prímenia-prezývky“, akési špecifické identifikátory, podľa ktorých sa rozoznávali konkrétni nositelia toho istého priezviska. V súčasnosti sa veľa migruje a je bežné, že sa ľudia sobášia nielen v rámci celého Slovenska, ale aj sveta. Z týchto dôvodov je aj nižšie percento výskytu rovnakých priezvisk v našom meste.

Napriek tomu vieme, ktoré priezviská sú typické belianske. Načreli sme do registra obyvateľov, a ten vydal svoje svedectvo. Z počtu 6 679 obyvateľov Spišskej Belej ku dňu 13. august 2019 (z toho 3 310 mužov a 3 369 žien) sme zostavili rebríček desiatich najčastejšie sa vyskytujúcich priezvisk v našom meste.

Najfrekventovanejším priezviskom je priezvisko Hangurbadžo (136 nositeľov). Na druhej priečke je priezvisko Kovalčík so 116 nositeľmi. Na 3. miesto s 89 nositeľmi sa dostalo priezvisko Gallik. Nasleduje Pompa (83), Krempaský (80), Pavličko (68), Neupauer (60), Pajer (59), Pisarčík (56) a prvú desiatku uzatvára priezvisko  Britaňák (55).

Ako je to s krstnými menami v Spišskej Belej?  Kedysi tradičné slovenské mená, ako Mária, Anna, Eva, Margita  či Helena/Elena sa medzi súčasnými deťmi stávajú okrajovými až zanikajúcimi. Medzi Spišskobeliankami do 15 rokov veku sú iba 3 Márie (ďalšia je Marika, iná zas Marie-Héléne,  Mária Anna, Emily Maria, Anna Mária či Layla Mária). Krstné meno Margita sa v tejto kategórii dievčat (614) nevyskytuje vôbec a meno Anna treba tiež pomaly hľadať s lupou. Anny sú iba 2 (ďalšie sú Natalia Anna, Anna Elizabeth, Anna Mária či Mária Anna). Rebríček najobľúbenejších krstných mien dievčat do 15 rokov veku vedie v našom meste  jednoznačne Sofia (22 nositeliek), pokračuje Natália (18) a trojicu uzatvára Viktória (16). Ďalej  je to Nina (15), Ema (14), Dominika, Lenka, Zuzana (všetky po 11), Laura, Veronika (8).

Zdá sa, že túžba rodičov po exkluzivite mena pre chlapca je menšia než pre dievča. Aj tak sa dá vysvetliť fakt, že v rovnakej skupine chlapcov od 0 do 15 rokov (625), je bežné tradičné slovenské meno Jozef (11), Ján, Peter  a Michal (10), ale menej už Pavol (3). Najčastejšie krstné meno chlapca v tejto skupine je Samuel (25 nositeľov), nasleduje Adam (20) a tesne za ním je Jakub (19). Na pomyselnej 4. priečke je Matúš (17), za ním nasleduje Marko/Marco, Dominik, Dávid (16) Matej (14) a Filip, Patrik, Tomáš (13).

Diametrálny rozdiel ukazuje kategória žien nad 50 rokov veku v našom meste (v porovnaní s dievčatami do 15 rokov). Len napr. mená ako Eva, Margita sú hojne zastúpené, kým v mladej generácii vymizli… Meno Mária sa medzi 1 053 obyvateľkami nad 50 rokov vyskytuje najčastejšie – 155-krát, Anna 129-krát, Elena/Helena 50-krát. Za stupňom víťazov nasledujú Viera (38), Eva (37), Ľudmila (36), Margita (31), Ružena (19), Alžbeta (15), Jana (14)/Janka(3), Katarína 14, Božena (11).

Muži v zrelom veku nad 50 rokov si v Spišskej Belej ako krstné meno najčastejšie píšu Ján (104), nasleduje meno Jozef (91), František (70). Ďalšie priečky obsadili Štefan (41), Peter (39), Pavol (36), Andrej (21)/Ondrej (11), Vladimír (27), Dušan (25) a  desiatku uzatvára Michal (16).

Už na počtoch najfrekventovanejších mien vidno, že  množstvo zastúpených krstných mien medzi súčasnými deťmi je  oveľa väčšie, než to bolo voľakedy. Percentuálne najobľúbenejšia Sofia vykazuje 3,58 % z populácie dievčat, kým Mária v skupine žien nad 50 rokov  až 14,71%. Rovnaká tendencia sa ukazuje aj medzi mužmi.  Meno Samuel tvorí 4% zo všetkých chlapcov do 15 rokov, kým meno Ján má až 11,85 % mužov nad 50 rokov s trvalým bydlisko v Spišskej Belej.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X