hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 227

Ako sa darilo belianskym hokejbalistom v slovenskej extralige?

Aj túto extraligu poznačila pandémia COVID -19 a nariadené opatrenia. Niektoré zápasy boli odložené na budúci rok (na jarnú časť ligy) a preto výsledky po jesennej časti nie sú úplné. Spišská Belá v nej hrala v týchto 4 kategóriách: muži, U20, U17 a U14. Okrem tohto sa v kategóriách U11, U10 a U9 klub zúčastňoval turnajov organizovaných hokejbalovou úniou po názvom Prezident CUP.

Beľania boli nováčikom v kategórii mužov, na druhej strane pre nedostatok detí a tiež chýbajúcich trénerov nehrali extraligu v kategórii U12. Niektoré výsledky potešili, niektoré zase dali dôvod sa zamyslieť ako ďalej. Najmä v prípade najmladších žiackych kategórii je potrebné to nastaviť systémovo inak, nakoľko sa s týmito kategóriami pred niekoľkými rokmi prestalo intenzívne pracovať pre chýbajúcich trénerov a ľudí, ktorí by mali záujem dobrovoľne (nezištne) pracovať pri hokejbale. Napriek tomu patrí poďakovanie Marekovi Siskovi, ktorý sa ako začínajúci tréner začal venovať súbežne trom kategóriám – U9, U11, U14. Poďakovanie patrí aj ďalším dvom trénerom – Miroslavovi Burdíčekovi, trénerovi dvoch kategórii (muži a U20) a Patrikovi Vaverčákovi – trénerovi U17.

V blízkej budúcnosti sa beliansky hokejbalový klub potrebuje posilniť personálne – potrebuje ďalších trénerov, ako aj vedúcich týchto jednotlivých družstiev, ale aj ďalších ľudí, ktorí budú organizačne pomáhať pri zabezpečovaní zápasov, ktoré majú svoje predpísané nároky. Klub potrebuje systematicky pracovať aj s najmenšími – v hokejbalovej prípravke. Takže nás čaká veľa práce a najmä hľadanie ľudí, ktorí majú záujem pracovať pre beliansky hokejbal, nakoľko je záujem zo strany detí.

Belianski hokejbalisti sú veľmi vďační mestu za vybudovanie hokejbalovej haly, čím sa výrazne skvalitnili podmienky pre tréningy i zápasy. Nová polootvorená hala je výraznou motiváciou pre všetkých, ktorí to s belianskym hokejbalom a športom (ako celkom) v našom mesta myslia vážne. Prvé skúsenosti z fungovania v tejto hale ukázali, čo je ešte potrebné doriešiť.

Prešovský samosprávny kraj opätovne prispeje mestu na túto halu – tentokrát sumou 45 tis. EUR na dovybavenie haly – zakúpenie ešte 3 ďalších  moderných mobilných kontajnerovjednej šatne, verejných WC a spŕch (ide o moderné kontajnery – rovnaké aké sú už 3 staršie kontajnery, ktoré sú už súčasťou tohto areálu). Okrem toho však potrebujeme v hale doriešiť povrch hracej plochy, na ktorom sa veľmi šmýka – riešenie už je v podobe náteru súčasného lešteného betónu  špeciálnym lakom, len to treba v jarných mesiacoch zrealizovať. Rovnako je potrebné zakúpiť ozvučenie v hale pre potreby extraligových zápasov a stále napojenie na internet (nutnosť z dôvodu online zápisov zo zápasov mužov a U20). Súčasťou tejto haly by raz mali byť aj montovateľné tribúny pre divákov (spolu pre cca 200-250 ľudí), ale na to bude potrebné získať ďalšie dotačné financie.

Veľkým problémom zostáva parkovanie áut pred halou na Tatranskej ulici (na ceste, na trávniku, či na chodníku). Aj tu už má mesto riešenie: na pozemku vedľa haly, kde sa dnes nachádza kopec so zeminou, sa má v budúcnosti vybudovať parkovisko pre približne 50-60 áut a tiež pre 3 autobusy. Jeho realizácia bude závisieť od zabezpečenia potrebných financií, pričom snahou bude získať opätovne nejaké dotačné financie na tento účel. Ale veríme, že aj to sa raz podarí vyriešiť.

Belianski hokejbalisti sa chcú poďakovať všetkých – v prvom rade mestu, ako aj sponzorom, rodičom a v neposlednom rade aj fanúšikom za ich podporu. ĎAKUJEME !

A teda ako sa darilo belianskym hokejbalistom v jesennej časti slovenskej extraligy? 

MUŽI – TABUĽKA PO 13. KOLE

Kategória U 20 – TABUĽKA PO 9. KOLE

U17 – skupina VÝCHOD  – TABUĽKA PO 2. TURNAJI

U14 – skupina VÝCHOD  –  TABUĽKA PO 2. TURNAJI

PRESIDENT CUP 2021

Kategória U11 – 3. 10. 2021

KONEČNÉ UMIESTNENIE

 1. HBK Roconaba Zohor
 2. HBK Medokýš Martin
 3. MŠK Spišská Belá
 4. HBK Nitrianski Rytieri
 5. HMHK bauska. Vranov n/Topľou
 6. HBC Žirafa Žilina

Kategória U9 – 3. 10. 2021

KONEČNÉ PORADIE      

 1. HBK Roconaba Zohor
 2. HBK Levíčatá Humenné
 3. MŠK Spišská Belá
 4. HMHK bauska. Vranov nad Topľou

Kategória U10 – 7. 11. 2021

KONEČNÉ PORADIE      

 1. HBK Medokýš Martin
 2. ŠK Rebels 91 Topoľčany
 3. MŠK Spišská Belá
 4. HMHK bauska. Vranov nad Topľou

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu