hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 226

Ako psychicky zvládnuť záťažovú situáciu?

Šírenie vírusu COVID-19, informácie o prevencii a postupné núdzové opatrenia štátu majú dopad na každodenný život. Nie je jednoduché spracovávať záplavu informácií, ktoré sa na nás doslova valia z každej strany. O to viac, že si treba udržať aj nadhľad, aby sme sa mohli správať zodpovedne, ale nepodliehať panike. Problém s tým má mnoho dospelých, ale stavy a prejavy úzkosti majú aj deti, ktorých psychika nie je dostatočne sformovaná, pretože sa ešte vyvíja.  Psychológovia ponúkajú pomoc všetkým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky ohľadom psychického zvládania tejto záťažovej situácie súvisiacej s opatreniami proti zastaveniu šírenia kronavírusu.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) prichádza v týchto dňoch  s e-mailovou aj telefonickou podporou pre rodičov, ale aj pedagógov.
Odborníci ústavu momentálne poskytujú podporu pri krízovej intervencii a radia, ako aktuálnu situáciu vysvetliť nielen intaktným (zdravým) deťom, ale aj s deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či zdravotným znevýhodnením.
„Je na nás – dospelých, aby sme informácie o koronavíruse vysvetľovali primerane veku dieťaťa. Treba s ním hovoriť jednoducho, aby nás pochopilo. Mali by sme sa veľa rozprávať o tom, čo môžeme spolu urobiť preto, aby sme vírus nedostali. Rozhovor treba končiť vždy pozitívne, s vyjadrením nádeje, že vírusy medzi nami vždy boli aj budú, a my sa proti nim dokážeme chrániť. Na záver každého rozhovoru sa uistime, či nás dieťa pochopilo, a overme si, ako sa cíti – či je pokojnejšie, či dostalo odpovede na všetky svoje otázky,“ hovorí psychologička PhDr. Alena Kopányiová, PhD.
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie spustil aj bezplatnú Zelenú VÚDPaP linku. Tá je k dispozícii rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú a špeciálno-pedagogickú intervenciu.

Zelená linka VÚDPaP (bezplatná): 0800 864 833 (od 9:00-18:00)

Telefonická Linka podpory (bezplatná): 02 4488 1649 (od 9:30 do 14:30 hod.)

Email: koronavirus@vudpap.sk (nonstop)

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu