hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 821

Ako bude vyzerať nový školský rok?

Ministerstvo školstva SR, ako ústredný orgán štátu pre oblasť školstva, vydalo pred začiatkom  nového školského roka manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Cieľom tohto dokumentu je udržať bezpečné prostredie v školách počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19, aby sa školy nezatvárali celoplošne. Bude sa PRERUŠOVAŤ LEN vyučovanie v triedach, v ktorých sa vyskytne COVID-19. Rozhodovať o tom bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva.   Školský  COVID Automat zohľadňuje epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 regionálne, teda  PODĽA OKRESOV. Situácia sa bude posudzovať podľa  vývoja epidemiologickej situácie v konkrétnom okrese, pre nás ide o okres Kežmarok.  Ráta sa s 3 fázami:

  • ZELENÁ FÁZA predstavuje stav, keď v škole nie je žiaden prípad pozitívnej osoby na COVID-19. Vyučovanie sa bude uskutočňovať v škole bez obmedzenia, za prísnych protiepidemických opatrení.
  • ORANŽOVÁ FÁZA – v škole bude minimálne 1 osoba pozitívna na COVID-19. Bude sa prerušovať vyučovanie v triede/triedach. Prejde sa na dištančné vzdelávanie.
  • ČERVENÁ FÁZA – ak budú v škole viaceré potvrdené pozitívne prípady na COVID-19, ak pôjde o epidemický výskyt podľa rozhodnutie RÚVZ, ktorý môže obmedziť prevádzku tried/školy. V škole sa prejde na dištančné vzdelávanie.

Žiaci aj zamestnanci škôl a školských zariadení musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania. Povinnosť prekrytia dýchacích ciest naďalej upravuje aktuálne platná vyhláška ÚVZ SR, ktorá je dostupná na webovej stránke https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_237.pdf

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín, ktorými sa COVID-19 šíri.

Výnimky z nosenia rúšok v školách podľa aktuálne platnej vyhlášky majú: deti do 6 rokov, deti v MŠ, žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so sluchovým postihnutím alebo so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a ich pedagógovia.

Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzenie skupinových aktivít, pri ktorých je vyššia pravdepodobnosť šírenia koronavírusu.

Ruky (dezinfekcia) je opatrením, ktoré eliminuje prenos infekcie  z kontaminovaného povrchu na sliznice.

Sledujte, prosím, aj webové stránky škôl, ktoré navštevujú vaše deti. Počas celého školského roka sa na nich dozviete všetky aktuálne informácie : https://zspetzvalaspisskabela.edupage.org/news/#news-1723 , https://zsstefsbela.edupage.org/, https://msmierova.edupage.org/, https://zusspisskabela.edupage.org/ 

Navzájom si prajme, aby nový školský rok  2021/2022 prebiehal počas celej doby trvania v takom režime, ktorý čo najmenej zasiahne do zaužívaného systému fungovania detí a žiakov v školách.

Najčítanejšie články

Najnovšie články