Aktuality
Počet zobrazení 2K

Adventný veniec na námestí

V našom meste máme novinku. Na námestí pri mestskom je umiestnený 5 metrov široký adventný veniec. Veniec je ručne vyrobený z kovovej konštrukcie obalenej živou čačinou a z nabielo nastriekaných plastových rúr tvoriacich sviece. Sviece sa budú postupne rozsviecovať (na každú ďalšiu adventnú nedeľu sa rozsvieti ďalšia svieca). S myšlienkou umiestniť adventný veniec na námestí prišiel primátor mesta, ktorý ako uviedol, bol inšpirovaný podobným riešením v niektorých iných mestách u nás aj v zahraničí. Kovovú konštrukciu vyrobila firma Gabriel Gemza a syn zo Spišskej Belej a osvetlenie venca zabezpečila firma Zipsernet zo Spišskej Belej. Samotnú výzdobu čačinou zrealizovali zamestnanci z menších obecných služieb pod dohľadom manželky primátora mesta, ktorá zrealizovala aj konečnú výzdobu venca. Poďakovanie patrí aj tým zamestnancom mestského úradu, ktorí v pomerne krátkom čase boli aktívni pri realizácii tejto myšlienky.

Aj tento náš adventný veniec má symbolizovať aj centre nášho mesta adventné obdobie (obdobie prípravy na prichádzajúce Vianoce) a od tohto roka má byť pravidelnou súčasťou centra mesta v adventnom čase. Veniec bude na tomto mieste do Vianoc, kedy bude demontovaný (po poslednej adventnej nedeli). Veniec bol v sobotu 28. novembra 2015 (večer po sv. omši) požehnaný správcom rímskokatolíckej farnosti v našom meste Petrom Petrekom.

Najnovšie články