8 projektov na čerpanie participatívneho rozpočtu

Na základe výzvy mesta Spišská Belá na predkladanie projektov na čerpanie participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá pre rok 2017 bolo v určenej lehote podaných 8 projektových zámerov (žiadostí) na získanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej zo dňa 1.6.2017 bola vytvorená hodnotiaca skupina na hodnotenie predložených projektov (žiadostí). Každý žiadateľ – predkladateľ projektu nominuje jedného zástupcu do tejto hodnotiacej skupiny. Pracovné stretnutie hodnotiacej skupiny participatívnej komunity sa uskutoční 14. júna 2017. Hodnotenie bude prebiehať tak, že každý žiadateľ stručne odprezentuje svoj projekt a následne prítomní zástupcovia žiadateľov budú navzájom hodnotiť všetky projekty – či sa daný projekt podporí a koľko financií sa mu poskytne.

Kontaktná osoba (zodpovedná za realizáciu participatívneho rozpočtu) je Mgr. Katarína Hradická (tel.č. 052/4680515, hradicka@spisskabela.sk).

V prílohe je zverejnený zoznam predložených projektov (žiadostí).

Názov prílohy Odkaz
Sumár podaných projektov Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X