hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 361

77. výročie oslobodenia mesta Spišská Belá

28. januára sa stretli zástupcovia mesta Spišská Belá a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na pietnej spomienke pri príležitosti 77. výročia oslobodenia mesta Spišská Belá spod nemeckej okupácie počas 2. svetovej vojny.

Oslobodenie Česko-Slovenska od nemeckých okupantov bolo v roku 1945 jednou z posledných udalostí druhej svetovej vojny. K prekročeniu štátnej hranice došlo sovietskymi jednotkami 30. septembra v Lupkovskom priesmyku. Československý armádny zbor prekročil štátnu hranicu v Dukle 6. októbra 1944.  Prvými veľkými oslobodenými mestami boli 20. januára 1945 Košice a Prešov. 4. apríla 1945 Červená armáda oslobodila Bratislavu a do 1. mája 1945 boli zo slovenského územia vytlačené posledné nemecké jednotky. (zdroj: Wikipédia)

Oslobodzovanie miest a obcí Kežmarského i Popradského okresu sa uskutočnilo v poslednom januárovom týždni v roku 1945. Dňa 27. januára 2022 uplynulo presne 77rokov od oslobodenia mesta Spišská Belá. Ráno po 6. hodine do mesta vstúpili najskôr dvaja sovietski vojaci na koňoch a za nimi bojová skupina. Po krátkej prestrelke s ustupujúcimi Nemcami bolo mesto oslobodené  od nemeckých okupantov. V ten deň bola napríklad oslobodený aj Kežmarok, Vrbov, Ľubica, Malý Slavkov, Stráne pod Tatrami či Lendak.

Spomienkové podujatie sa v Spišskej Belej konalo pri hrobe neznámeho sovietskeho vojaka na mestskom cintoríne. Prítomní v príhovoroch zdôraznili najmä to, že na tragédie a hrôzy, ktoré naši predkovia prežili nemožno nikdy zabudnúť. Pripomínanie si dôležitých momentov 2. sv. vojny (aj v našom meste) by nemalo byť len tradíciou, či nejakým symbolickým stretnutím, ale hlavne aktom upozornenia, ktoré je  adresované nám všetkým, že fašizmus a jeho nové podoby treba zastaviť.

V našom meste máme 3 pietne miesta, ktoré symbolizujú udalosti 2. svetovej vojny a to hrob neznámeho sovietskeho vojaka na mestskom cintoríne i pamätnú tabuľu venovanú padlým počas 2. svetovej vojny, ktorá je osadená na budove mestského úradu. Tretím miestom, kde si môžeme uctiť pamiatku všetkých obetí 2. svetovej vojny je socha Partizána v parku pri evanjelickom kostole.

Ten istý deň – 27. január je tiež Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu. Pred 77 rokmi bol oslobodený koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz, najväčší z nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov. V roku 2005 bol práve 27. január vyhlásený Organizáciou spojených národov za deň, počas ktorého si svetová verejnosť pripomína obete holokaustu.

 

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu