Aktuality
Počet zobrazení 946

543 tis EUR pre Kežmarský hrad

Kežmarský hrad sa bude postupne obnovovať

Dňa 18. februára 2016 Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík navštívil Kežmarský hrad, v ktorom sídli Múzeum v Kežmarku. Uvedené múzeum sa už niekoľko rokov pokúša riešiť nevyhovujúcu situáciu na hrade v súvislosti s jeho odvlhčením.  Uvedeného rokovania sa zúčastnil aj podpredseda PSK a primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak, primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák a poslanec Národnej Rady SR Peter Gaži.  Cieľom toho stretnutia bolo prerokovať možnosti a postup obnovy hradu a jeho častí.

Na výjazdovom zasadnutí vlády SR v Kežmarku dňa 10.2.2016 dostal Prešovský samosprávny kraj zo štátneho rozpočtu pre svoje múzeum v Kežmarku (nachádzajúce sa v hrade) dotáciu 250 000 EUR, ktorá by mali ísť na odvlhčenie hradu z nádvoria a na obnovu fasády. Po obhliadke hradu s riaditeľkou múzea Erikou Cintulovou sa predseda PSK dohodol na spustení prvej etapy rekonštrukcie múzea (hradu). V nej by mali byť zahrnuté práce na odvlhčení hradu z nádvoria, rekonštrukcia fasády nádvoria a vstupnej veže. Prvá etapa obnovy hradu vychádza na takmer 543.000 EUR. Z tejto sumy 250.000 EUR predstavuje dotácia od vlády a zvyšných 293.000 EUR bude PSK financovať z vlastných zdrojov, čo však ešte musia schváliť poslanci zastupiteľstva PSK.  V ďalšej druhej etape projektu (asi v roku 2017) by mali byť zahrnuté práce na odvlhčení administratívnej časti múzea a parkánového múru.  Od roku 2004 PSK investoval do hradu postupne už takmer 800 000 EUR.  Okrem tohto múzeum získalo aj v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry SR od roku 2004 do roku 2015 viac ako 71 tisíc EUR. Prvá etapa uvedených prác sa začne zrealizovať ešte v tomto roku.

Kežmarský hrad je majetkom PSK a sídli v ňom Múzeum Kežmarok, ktorého zriaďovateľom je PSK. Kežmarský hrad je unikátny, ide o jediný hrad v strednej Európe, ktorý sa nachádza v centre mesta. Minulý rok navštívilo toto múzeum 37-tisíc návštevníkov, okrem stálej expozície si mohli vychutnať viacero zaujímavých podujatí, ako napríklad divadelné predstavenia v hrade i na jeho nádvorí, koncerty, premietanie filmov a podobne.  Obľube sa už niekoľko rokov tešia aj podujatia Rozprávky na hrade a Krvavé dejiny na hrade počas festivalu Európske ľudové remeslo.

Najnovšie články