hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 25

5 rokov činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Prešovského kraja

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska (KOCR) so sídlom v Prešove pôsobiaca na území Prešovského kraja si pripomína päť rokov svojho fungovania. Pre všetkých, ktorých zaujíma cestovný ruch, pripravila KOCR neformálne stretnutie venované cestovnému ruchu, ktoré sa uskutočnilo 27. októbra 2017 v Inovačnom partnerskom centre v Prešove. Vyvrcholením stretnutia bolo predstavenie oficiálneho videospotu Prešovského kraja. Na tomto stretnutí prítomných privítal Martin Janoško, riaditeľ KOCR, následne sa prihovoril Štefan Bieľak, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja a prvý predseda KOCR (primátor mesta Spišská Belá) a po ňom Michal Sýkora, súčasný predseda KOCR (starosta obce Štrba).

KOCR Severovýchod Slovenska je organizácia založená v roku 2012 v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Zakladateľom je Prešovský samosprávny kraj spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR) pôsobiacimi na území Prešovského kraja. KOCR aktívne vytvára podmienky a realizuje aktivity zamerané na podporu cestovného ruchu na území Prešovského kraja.

V tomto roku patrí k marketingovým aktivitám KOCR organizácia troch kampaní na podporu návštevnosti kraja. Rodiny s deťmi zaujala obľúbená letná kampaň Legendarium, návštevnosť obnovených hradov bola podporená formou kampane LETOHRAD 2017. Tretia kampaň KOCR bola venovaná cyklistom. V lete objavovali štyri oblasti Prešovského kraja počas Cyklopátraní Prešovským krajom. Aktuálne prebieha fotografická súťaž Choď a foť pre všetkých milovníkov fotografie a turizmu. Viac o týchto kampaniach sa dočítate na : http://www.severovychod.sk/

Do rozvoja prvkov turistickej infraštruktúry v roku 2017 investuje KOCR 41 500 eur. Okrem týchto aktivít sa KOCR podieľala na financovaní posilnených letných spojov Tatranskej elektrickej železnice (35 520 eur). Podporené tiež boli marketingové aktivity OOCR Región Vysoké Tatry, karta výhod Tatry Card, podujatia v podhorí či tlač propagačných materiálov v jednotlivých regiónoch.

Počas tohoročného Spišského zemiakarského jarmoku v Spišskej Belej (23. septembra) práve KOCR pripravila oslavy Svetového dňa cestovného ruchu na území Prešovského kraja, kde prezentovala aj svoje súčasné aktivity a projekty.

A tu je nový videospot o Prešovskom kraji :

https://www.youtube.com/watch?v=fSa3Cc2i7Ik

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X