40. výročie opravovne a ciachovne plynomerov v Spišskej Belej

Dňa 4. októbra 2017 sa stretli súčasní a bývalí zamestnanci opravovne a ciachovne plynomerov v Spišskej Belej, aby spoločne za prítomnosti manažmentu spoločnosti SPP Distribúcia a.s. Bratislava na čele s generálnym riaditeľom Martinom Hollým a za účasti primátora mesta Spišská Belá Štefana Bieľaka a ďalších pozvaných hostí si pripomenuli 40. výročie založenia tejto plynárenskej prevádzky. Za vznikom tejto prevádzky v roku 1977 sú najmä bratia Ladislav a Vladimír Fudalyovci. Práve Vladimír Fudaly bol vedúcom tejto prevádzky dlhé desaťročia až do odchodu do dôchodku v roku 2013 a práve jemu vďačíme za rozvoj tejto prevádzky a najmä za jej nový areál na Továrenskej ulici. Vlado, ĎAKUJEME !

V súčasnej budove SPP a.s. na Továrenskej ulici sídlia dve strediská:  Opravovňa plynomerov (SOP) a Autorizované metrologické pracovisko (AMP). SOP patrí pod spoločnosť SPP-distribúcia a.s. Bratislava a AMP patrí do spoločnosti Plynárenská metrológia s.r.o. Bratislava.  Vedúcim opravovne (SOP) je Alojz Lenkavský a vedúcim ciachovne (AMP) Ľudovít Ščigulinský.

Viac o tejto prevádzke sa dozviete a uvidíte vo veľmi zaujímavej prezentácii, ktorú zostavili súčasní vedúci tejto prevádzky (prezentácia je v prílohe).

Názov prílohy Odkaz
40_Rokov_OSP_AMP_Spisska_Bela Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X