hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 400

3,5 km nových cyklotrás v Spišskej Belej

V rámci projektu spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a Prešovským samosprávnym krajiom sa túto jar začali realizovať ďalšie úseky Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 3.etapa. Na jeseň 2020 boli ukončené práce na budovaní cyklistického chodníka v dĺžke 2,08 km na úseku Strážky – Spišská Belá a cyklistického chodníka v dĺžke 1,56 km na úseku Spišská Belá – Slovenská Ves (v rámci katastrálneho územia Spišská Belá). V októbri 2020 sa uskutočnila terénna obhliadka stavieb s dotknutými orgánmi a príslušný stavebný úrad následne vydal kolaudačné rozhodnutia, ktorými bolo povolené ich užívanie.

Uvedené cyklistické chodníky sú obojsmerné s asfaltovou povrchovou úpravou lemované betónovými obrubníkmi. Odvodnenie je zabezpečené pomocou priečneho ako aj pozdĺžneho sklonu vozovky na voľný terén. Po celej trase je osadené zvislé aj vodorovné dopravné značenie. Ako vodiace bezpečnostné zariadenie slúži stredová deliaca čiara zelenej farby.

Obe tieto cyklotrasy sú určené pre cyklistov, kde smú jazdiť aj dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných. Cestičku alebo pruh pre cyklistov môže pužiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na podobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov. Po cyklotrase smie prejsť aj osoba tlačiaca bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky je však používanie cestičky alebo pruhu pre cyklistov zakázané. Na zodpovednosť za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky stačí aj zavinenie z nedbanlivosti. Buďte preto opatrní a počas jazdy na bicykli si chráňte hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.

Cieľom projektu je okrem iného rozvoj a posilnenie potenciálu Cesty okolo Tatier ako cezhraničného turistického produktu. Spišská Belá vďaka dobudovanému úseku cyklochodníka v smere do Strážok, zabezpečila kontinuitu asfaltových cyklistických trás z Tatranskej Kotliny cez Spišskú Belú, Strážky, ďalej do Kežmarku, Huncoviec a Veľkej Lomnice. Cyklotrasa v smere do Slovenskej Vsi je zároveň napojená na existujúcu cyklotrasu Spišská Belá – Tatranská Kotlina. Táto trasa bude v budúcnosti spojovacím úsekom smerom do Hniezdneho a do Starej Ľubovne. Partneri projektu sú: Nowy Targ, Czarny Dunajec, Lapsze Nizne, Spišská Belá, Veľká Lomnica, Huncovce a Hniezdne. 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu