hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 255

29. marca začíname so zberom zeleného bioodpadu

Mesto Spišská Belá pripomína občanom, že v pondelok 29. marca 2021, sa v našom meste opäť začína sezónny zber zeleného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (realizovaný v zmysle platnej legislatívy vo vegetačnom období) . Vyprázdňovanie nádob na zber bioodpadu je zabezpečované zberovou spoločnosťou mesta – Mestským podnikom Spišská Belá, s. r. o., podľa zverejneného harmonogramu. Harmonogram triedeného odpadu môžete mať vždy po ruke vďaka mobilnej aplikácii Odvoz odpadu.

Zelený bioodpad pozostáva z odpadu z domových záhrad (najmä pokosenej trávy, kvetov, buriny, štiepky, pilín, lístia a odpadu z ovocia a zeleniny). Zbiera sa do hnedých zberných nádob. Nesmie sa do nich umiestňovať živočíšny odpad (najmä z hygienických dôvodov). Tento odpad – kuchynský biologicky rozložiteľný komunálny odpad – sa v rámci nášho mesta začne zbierať už čoskoro podľa platného všeobecne záväzného nariadenia (budeme o tom informovať). Dôsledne žiadame obyvateľov, aby do nádob určených na zber bioodpadu nevyhadzovali iný odpad. Znehodnocuje sa tým celý obsah nádoby, ktorý potom nie je vhodné odovzdať v kompostárni.

Samospráva zároveň informuje občanov, že jarný zber objemného odpadu (tzv. jarné upratovanie) a tiež mobilný zber nebezpečných odpadov, zabezpečí až po veľkonočných sviatkoch. K posunu termínu jarného upratovania dochádza kvôli zákazu vychádzania v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou. O zvolenom termíne budeme včas informovať.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu