hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 566

27. snem ZMOS-u v Bratislave

Združenie miest a obcí Slovenska organizovalo 18. a 19. mája 2016 v bratislavskej Inchebe v poradí 27. celoslovenský snem. Snem ZMOS bol sprevádzaný vysokou účasťou a nemalým záujmom tak zástupcov miest a obcí, ako aj ústavných činiteľov, reprezentantov ústredných orgánov štátnej správy, zástupcov diplomatických zborov pôsobiacich na Slovensku a predstaviteľov politických strán. Na sneme sa zúčastnili viacerí ústavní činitelia: predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko, predseda vlády SR Robert Fico, podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák, podpredseda vlády SR pre investície Peter Pellegrini, minister financií Peter Kažimír, minister zdravotníctva Tomáš Drucker, minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan, minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná, minister životného prostredia Laszlo Solymos a minister obrany Peter Gajdoš. Ďalej podpredsedovia parlamentu Andrej Hrnčiar a Béla Bugár, a predstavitelia parlamentných strán Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Sieť, Sme rodina – Boris Kollár, Most – Híd a Sloboda a solidarita.

Snemu ZMOS predchádzalo 61 snemov regionálnych ZMOS-ov, na ktorých sa regionálne združenia venovali hodnoteniu plnenia uznesení prijatých na sneme minulý rok a zároveň formulovali priority pre nadchádzajúce obdobie. Od minuloročného volebného snemu sa zvýšil počet členov ZMOS-u. Spomedzi všetkých miest a obcí Slovenska je členom ZMOS 95,5 % samospráv. Aktuálne je členom združenia 130 miest zo 140 a z celkového počtu 2790 obcí patrí do združenia 2627 obcí. Z celkového počtu 2930 miest a obcí je členom ZMOS-u 2757 obcí a miest.

Delegáti na tomto sneme hodnotili aktivity a plnenie priorít od minuloročného snemu. Ďalšou z tém bolo vyhodnotenie plnenia požiadaviek a námetov regionálnych združení. Prioritné úlohy a témy pre ZMOS na najbližšie obdobie sú zadefinované v 17 tézach, ktoré boli prijaté uznesením a združenie bude na ne klásť dôraz. Témy sú rozdelené do troch okruhov, ide o oblasť ekonomickú, legislatívnu a oblasť eurofondov. V prípade riešenia vecných problémov sa ZMOS chystá na dvojstranné rokovania s jednotlivými ministerstvami. Zadefinovať konkrétne veci na riešenie a hľadanie ich riešenia a pomoci by malo združenie aj na úrovni predsedu vlády a predsedu parlamentu. Medzi kľúčové témy patrí napr. doprava, školstvo, bývanie, miestne poplatky či cestovný ruch, v neposlednom rade aj čerpanie eurofondov či verejné obstarávania a s tým spojená snaha znižovania limitov, aby sa nemuselo verejné obstarávanie vyhlasovať „na všetko“, ale taktiež aj financovanie preneseného výkonu štátnej moci, posúdenie stavu niektorých operačných programov na čerpane fondov EÚ. Snahou ZMOS je tiež podporiť čo najviac projektov, nielen vo väčších mestách a obciach, ale aj v tých menších najmä cez program rozvoja vidieka. Diskusia a rokovania by sa podľa Michala Sýkoru, predsedu ZMOS-u, nemali vyhnúť ani problematike financovania samospráv, aby nedochádzalo k znižovaniu finančných prostriedkov pre jednotlivé samosprávy. „Výnos dane z príjmov fyzických osôb sa pre nás pozitívne vyvíja, ale treba ustrážiť, aby nám zákonmi schválenými v parlamente neboli odoberané finančné prostriedky. Na jednej strane sa tešíme, že máme peniaze, na druhej strane musíme cez legislatívne cesty a normy tieto finančné prostriedky vo veľkej miere používať,“ odôvodňuje Sýkora. Zvýšená pozornosť by sa mala venovať aj spôsobu majetkoprávneho usporiadania nevysporiadaných pozemkov pod stavbami miest a obcí. Prítomní delegáti schválili aj návrh novelizácie stanov ZMOS-u.

Súčasťou prvého dňa rokovania snemu bol večerný galaprogram, spojený s vyhlásením výsledkov, v poradí 13. ročníka súťaže Oskar bez bariér, a odovzdávaním ocenení v rámci súťaže Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Víťazmi v súťaži Oskar bez bariér bola obec Rohožník a Liptovský Mikuláš. Ocenenie – Komunita priateľská deťom patrí obci Kvačany z okresu Liptovský Mikuláš a mestu Zvolen.

Najnovšie články