hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 229

25. výročie vzniku Slovenskej republiky

1. január nie je len začiatkom nového kalendárneho roka, ale v tento deň si každoročne pripomíname vznik samostatnej Slovenskej republiky. V práve v dnešný deň je to 25 rokov od vzniku samostatnej SR. A tak k tradičnému novoročnému želaniu treba pripojiť ešte jedno želanie: K 25-tke všetko najlepšie, Slovensko !

Aspoň na chvíľu sa vráťme do času niekoľko minút po polnoci 1. januára 2018, kedy som na námestí nášho mesta prítomným poďakoval a zaželal:  V prvom rade sa chcem vám všetkým poďakovať za priazeň a podporu v roku 2017, ktorú ste adresovali nášmu mestu i mne samotnému, a to zvlášť si to cením pri dosiahntom výsledku vo voľbách za poslanca Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Poďakovanie patrí poslancom mestského zastupiteľstva v našom meste za konštruktívny a vecný prístup počas rokovaní v roku 2017 a za prijímanie tých najoptimálnejších riešení pre naše mesto. Poďakovanie patrí zamestnancom mesta, bez ktorých by sme nemohli plniť tak tie štandardné úlohy, ako aj realizovať ďalšie z mnohých úpešných projektov a zámerov mesta. A rovnako za pomoc, podporu a spoluprácu chcem poďakovať mestským organizáciám, miestnym podnikateľom, predstaviteľom našich cirkví i zástupcom miestnych spolkov a ostatných oganizácii. Teda jedno veľké úprimné ĎAKUJEM.

Na začiatku Nového roka chcem zaželať všetkým Beľanom pevné zdravie, šťastie a veľa lásky, rozhodne viac medziľudského porozumenia, dostatok vzáomnej prajnosti a obyčajnej ľudskosti a najmä čo najviac pokoja vo vašich rodinách.

Nášmu mestu želáme naplnenie cieľov a vízii určených pre tento rok, úspešnú realizáciu prirpavených projektov a popri tom, aby ho obchádzali nepríjemné mimoriadne udalosti a aby to bol ďalší úspešný rok pre naše mesto.

Nášmu Slovensku želajme viac rozhodnosti, zodpovednosti a politickej odvahy a empatie a najmä aby všetci ľudia žijúci na Slovensku čo najviac pocítili to, že sa Slovensku ekonomicky darí.

Želám vašim rodinám, nášmu mestu a celému Slovensku všetko najlepšie !!!

Šťastný a požehnaný nový rok 2018 vám praje

 

Štefan Bieľak

primátor mesta

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu