17. ročník mariášového turnaja v Spišskej Belej

V Spišskej Belej sa 3. marca 2018 uskutočnil 17. ročník mariášového turnaja, ktorý bol zároveň 2. kolom Tatranskej mariášovej ligy. V Belanskej vinárni sa stretlo 59 hráčov mariášu z Liptova, Vysokých Tatier, Spiša i Šariša, ktorí sa rozhodli zabojovať o Pohár primátora mesta. Mariášový turnaj otvoril už tradične svojim príhovorom primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak.

Tohtoročný Mariášový turnaj v Spišskej Belej, ako aj uplynulý rok, pozitívne hodnotil aj jeden z organizátorov p. Pašinský, ktorý sa zároveň stal aj najúspešnejším hráčom turnaja spomedzi nášho spišskobelianskeho tímu: „Teší ma, že náš beliansky tím ostáva aj naďalej stabilnou súčasťou Tatranského mariášového klubu. Touto cestou by som rád vyzdvihol aj krásny úspech nášho člena Štefana Britaňáka, ktorý sa stal 2. najlepším hráčom slovenskej celoročnej mariášovej súťaže. Týmto by som zároveň rád poďakoval všetkým, ktorí prispeli k výbornému priebehu súťaže a obzvlášť ďakujem primátorovi Štefanovi Bieľakovi za jeho stály kladný prístup a morálnu podporu, ktorej sa nám od neho dostáva pravidelne.“

Po päťhodinovom súboji napokon vzišli víťazi turnaja, ktorými sa stali:

  1. miesto: František Sedlák (Spišská Nová Ves)
  2. miesto: Alexander Precák (Mlynica)
  3. miesto: Matúš Majerský (Východná)

Víťazom súťaže družstiev sa stalo družstvo z Popradu.

Týmto ďakujeme organizátorom mariášového turnaja za usporiadanie jeho ďalšieho vydareného ročníka a zároveň prajeme nášmu belianskemu tímu ešte mnoho pekných výsledkov.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X