hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 219

17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu

Mesto Spišská Belá a Konfederácia politických väzňov Slovenska usporiadali 16. novembra 2022 pietnu spomienku na obete komunistického režimu. Slovenská republika si Nežnú revolúciu – obdobie, keď došlo k udalostiam, ktoré vyústili do pádu socialistického zriadenia na území vtedajšej Československej socialistickej republiky, pripomína štátnym sviatkom 17. novembra – Deň boja za slobodu a demokraciu.

Táto pietna spomienka sa začala na mestskom cintoríne o 11.00 hod.  príhovorom p.  Ing. Mgr. Petra Ziburu.

Na spomienke sa zúčastnili členovia Konfederácie politických väzňov a žiaci ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika. Počas príhovoru si prítomní vypočuli súhrn udalostí, ktoré sa odohrali v roku 1950 a viedli k zatknutiu mladých mužov zo Spišskej Belej. V roku 1951 Bohumilovi Jakubjakovi, Luciánovi Neupauerovi, Petrovi Drozdovi a vtedy ešte len 19-ročnému Alojzovi Lenkavskému bol udelený trest smrti. Neskôr bol trest zmenený na 15 rokov odňatia slobody. K tejto skupine patril aj 19-ročný Emil Labus, ktorý bol odsúdený na 5 rokov väzenia a nútených prác v Jáchymove. Viac o týchto udalostiach si môžete vypočuť priamo zo záznamu osobných svedectiev na stránkach Ústavu pamätí národa. (https://www.upn.sk/sk/emil-labus-1932/)

Na záver spomienky bol k pamätníku položený veniec a zapálená svieca, čím si zhromaždení uctili pamiatku všetkých politických väzňov a politicky prenasledovaných, ktorí v zápase s komunistickým režimom prišli o život alebo dlhé roky trpeli v neľudských podmienkach žalárov a pracovných táborov.

Za účasť ďakujeme členom Konfederácia politických väzňov Slovenska, príbuzným obetí, žiakom a učiteľom ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika.

Najnovšie články