hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 549

103. výročie tragického úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika

Mesto Spišská Belá, v zastúpení primátora Jozefa Kunu, Ing. Veroniky Kováčikovej a Ing. Anny Kleinovej za prítomnosti riaditeľa Základnej školy M. R. Štefánika PaedDr. Ľudovíta Gumuláka, si aktom kladenia venca k soche v parku pri evanjelickom kostole uctili pamiatku generála Milana Rastislava Štefánika.

Dňa 4. mája 1919 sa minister vojny Československej republiky, generál Milan Rastislav Štefánik, vracal z Talianska do svojej vlasti. Štefánikovo lietadlo sa však pri prílete do vlasti zrútilo za dodnes nevyjasnených okolností. Milan Rastislav Štefánik je pochovaný v mohyle na Bradle.

Bol diplomat, politik, štátnik, vojak, vedec, astronóm a cestovateľ. Je nemožné jeho život zhrnúť do niekoľkých viet. Milan Rastislav Štefánik je osobnosť, ktorej význam nespočíva iba v rozhodujúcom podiele na založení prvého slobodného spoločného štátu Čechov a Slovákov. Je aj prvý zo svojho národa, ktorý obdivuhodnou diplomaciou vplýval na európsku politiku. S myšlienkami, názormi a činmi môžeme ho dnes vnímať ako prvého „Európana“. Predpokladal, že nastane stav, ktorý nazval „europeizácia“, čo malo predstavovať harmóniu národov v Európe. Jeho myšlienky boli nadčasové.

„Milujem pravdu, nielen z mravného stanoviska, ale aj ako matematik. Ako priama čiara je najkratším spojením dvoch bodov, tak je pravda najkratšou cestou k uskutočňovaniu našich predstáv,“ hovorí jeden zo známych výrokov Štefánika.

Najnovšie články