10. výročie partnerstva s nemeckým mestom BRUCK

V dňoch 21. až 24. júla 2017 delegácie mesta Spišská Belá navštívila nemecké partnerské mesto Bruck (pri Berlíne). Dôvodom tejto návštevy bolo spoločné pripomenutie si 10. výročia podpísania partnerskej zmluvy medzi oboma mestami (22. júl 2007 v Spišskej Belej). Prvé kroky k tejto spolupráci urobili obyvatelia Brucku ešte v roku 2004, keď navštívili svoje rodné mesto Spišskú Belú, ktorú v roku 1946 museli opustiť.

Delegáciu nášho mesta viedol primátor mesta Štefan Bieľak za účasti jeho zástupcu Jozefa Kunu, poslanca mestského zastupiteľstva Maroša Vaverčáka a tlmočníka Dominika Čupku.

Nosnou časťou bohatého 3-dňového programu bolo piatkové spoločenské stretnutie s vedením mesta a obyvateľmi Brucku, sobotná slávnosť k 10. výročiu oficiálneho partnerstva spojená s vysadením stromu – lipy partnerstva, ako aj nedeľné služby božie v evanjelickom kostole v Brucku, kde sa diskutoval aj o možnosti spolupráce medzi oboma mestami v duchovnej rovine. A popri tom stretnutie so zástupcami miestnych hasičov i miestnych podnikateľov, návšteva Albína Meschara (v jeho rodinnom dome), či návšteva miestneho cintorína – položenie kytice na hrob nedávno zomrelého primátora mesta Karla Heinza Borgmanna.

Primátor Štefan Bieľak počas oficiálnej časti osláv vo svojom príhovore okrem iného povedal, že „za doterajšiu spoluprácu vďačíme najmä bývalému primátorovi K. H. Borgmannovi, bývalému riaditeľovi úradu mesta Christianovi Grossmannovi, zástupcovi primátora a poslancovi mesta Michealovi Klenkemu, Rollandovi Hoffmanovi, Albínovi Mescharovi (inak čestnému občanovi Spišskej Belej),Michalovi Demkovi a ďalším. Myslím si, že nové vedenie mesta s novým riaditeľom úradu Marcom Kohlerom je veľkým predpokladom pre ešte lepšiu vzájomnú spoluprácu.“

Počas týchto spoločných stretnutí sa veľa diskutovalo o doterajšej spolupráci, ako aj o forme a obsahu budúcej spolupráce. Obe strany sa dohodli na potrebe intenzívnejšej spolupráce, ktorej základom by mal byť každoročný plán spoločných aktivít, ktorý by sa mal spoločne zostavovať i spoločne vyhodnocovať.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X