hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 510

10. ročník súťaže vo varení gulášu

DNI  MESTA SPIŠSKÁ BELÁ

4. jún 2016 – SOBOTA 

 1. júna 2016 v rámci Dní mesta 2016 sa uskutoční 10. ročník súťaže o Putovný spišskobeliansky kotlík vo varení gulášu. Variť sa bude priamo na námestí na určených miestach. Súťaž je verejná a určená pre širokú verejnosť. Pravidlá súťaže:

 

 1. Do súťaže sa družstvá musia nahlásiť pred jej konaním, najneskôr do 1. júna v RTIC (Regionálnom turistickom informačnom centre), Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, tel.: 052/468 05 17; 468 05 10, osobne, písomne alebo telefonicky.
 2. Veliteľ družstva musí byť plnoletý a musí prehlásiť, že súhlasí s pravidlami a organizačnými pokynmi súťaže. Súťažiaci sa tejto súťaže zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť.
 3. Súťažné družstvá súťažia pod názvom, ktorý si sami zvolia.
 4. Všetky suroviny a ingrediencie, ako i kotlík a všetko potrebné náradie k vareniu guláša, vrátane dreva si zabezpečia súťažné družstvá samé na svoje náklady. Pitnú vodu poskytne Mesto Spišská Belá (v budove úradu) – súťažiaci si zabezpečí nádobu na vodu.
 5. Ak súťažné družstvo použije taký kotlík, pri ktorom by mal byť oheň voľne na zemi, musí to nahlásiť vopred. Mesto Spišská Belá zabezpečí, aby medzi zemou a ohňom bol železný plech (platňa) v hrúbke min. 3 mm.
 6. Množstvo vareného guláša, a jeho zloženie si družstvá určia samé. Jedinou podmienkou je, aby guláš bol z mäsa.
 7. Registrácia súťažiacich bude prebiehať v čase od 10.30 do 11.00 hod. na námestí pred mestským úradom. Každému súťažiacemu družstvu bude presne určený priestor, potrebný pre varenie guláša a vylosuje si súťažné číslo.
 8. Súťažiť sa začne o 11.00 hod. Po oficiálnom „odštartovaní“ môžu súťažiaci zapáliť ohne pod kotlíkmi. Do toho času môžu vykonávať akúkoľvek „neohňovú“ prípravu pre varenie guláša.
 9. Súťaž bude prebiehať do 15.00 hod. Po jej oficiálnom ukončení odovzdá každé družstvo vzorku svojho guláša hodnotiacej komisii.
 10. Súťažné družstvá môžu uvarený guláš návštevníkom rozdávať bezplatne alebo predávať za nejakú symbolickú cenu.
 11. Ocenené budú prvé tri miesta. Guláš posudzuje minimálne 5-členná hodnotiaca komisia. Hodnotiaca komisia posudzuje guláš z hľadiska jeho chuti a vzhľadu. Každý člen komisie hodnotí jednotlivé vzorky istým počtom bodov. Zvíťazí guláš, ktorý po sčítaní bodov od všetkých členov komisie získa ich najvyšší počet.
 12. Zvíťazí družstvo, ktoré navarí chuťovo a vizuálne najlepší guláš. Víťazné družstvo tiež získava na dobu 1 roka Putovný spišskobeliansky kotlík, na ktorý bude vygravírovaný názov víťazného družstva.
 13. Putovný spišskobeliansky kotlík je majetkom Mesta Spišská Belá. Nemôže byť majetkom súťažného družstva, alebo jeho členov. Ak získa Putovný spišskobeliansky kotlík zahraničné družstvo, ktorého veliteľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, bude kotlík uložený na mestskom úrade v Spišskej Belej. Ak družstvo získa 1. miesto v trikrát po sebe nasledujúcich ročníkoch súťaže, stáva sa Putovný spišskobeliansky kotlík majetkom tohto víťazného družstva.

 

Bližšie informácie vám poskytne Mgr. Marta Hlaváčová, infocentrum, tel. 052/4680510.

Súťaž je určená pre širokú verejnosť, tak sa prihláste, ide predovšetkým o zábavu.

 

Najnovšie články