1. adventná nedeľa v znamení starej hudby v Kaštieli Strážky

Meštianska hudba 18.-19. storočia (1. časť) podľa pramenných zdrojov, ktoré vydali poklady uložené v archíve Lyceálnej knižnice v Kežmarku! Takáto pôvodná stará hudba sa niesla Kaštieľom v Strážkach 1. decembra 2019 počas večera prvej adventnej nedele. Kežmarská hudobná minulosť sa pred publikom odkryla v rámci koncertného cyklu MUSICA POETICA DA CAMERA. Nevšedný hudobný zážitok z interpretácie diel skladateľov z Kežmarku – kežmarského mestského radcu a lekára Amanda Wilhelma Smitha, Masscheka, Hertfurtha, Jána Friedricha Petzvala, Johanna Rotha, Anny Szuzane Palcmannovej či skladby zo zbierky Júlie Kniesznerovej – pre priaznivcov starej hudby pripravilo špičkové zoskupenie Solamente Naturali. Popri tvorbe domácich autorov sa v knižnici zachovali aj diela skladateľov svetového mena, a tak na koncerte zazneli aj skladby Antonína Bendu a Ludwigha van Beethovena. V rámci projektu súboru, ktorým súbor mapuje a znovu uvádza dedičstvo meštianskej hudobnej kultúry slovenských miest, si diváci vypočuli svetskú hudbu 18. a 19. storočia z obdobia klasicizmu. Interprétmi sa stali ôsmi členovia zoskupenia  – Miloš Valent (husle), Mária Rendešová (flauta), Ľubica Habart (husle), Peter Vrbinčík (viola), Juraj Kováč (violončelo), Lumír Machek (kontrabas), Soma Dinyes (čembalo) a sopranistka Helga Varga Bach.

Po americkom Bostone, anglickom Londýne, nemeckom Göttingene či fínskych Helsinkách a iných destináciách sme si tak aj v našom meste vypočuli top interpretáciu vo svete starej hudby.

Umeleckým vedúcim a zakladateľom súboru pre starú hudbu Solamente naturali je vynikajúci huslista Miloš Valent. Súbor vznikol v roku 1995 ako flexibilná kombinácia umelcov rôznych odborností, ktorí sa chceli venovať prezentácii hudby 17. a 18. storočia na historických nástrojoch. Repertoár je prvoradý a určuje presné obsadenie súboru. Členovia súboru majú úroveň sólových hráčov, radi objavujú neznáme teritóriá a púšťajú sa do náročných projektov. Vzhľadom na to, že v uvedenom koncerte išlo o naštudovanie hudobnej minulosti Kežmarku s označením I., priaznivci starej hudby z nášho regiónu sa môžu v blízkej budúcnosti tešiť aj na pokračovanie tohto projektu.

Aktivity súboru Solamente Naturali podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X