Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Verejné osvetlenie sa bude ďalej modernizovať

Mesto plánuje modernizáciu ďalšej časti verejného osvetlenia. Z dôvodu rekonštrukcie elektrickej siete VSD a.s. (zo vzdušného vedenia sa prechádza na nové podzemné vedenie) budú odstránené elektrické stĺpy a preto je potrebné vybudovať nové podzemné vedenie s novými stĺpmi verejného osvetlenia, pričom existujúce LED svietidlá sa premontujú. Tieto montážne práce bude realizovať Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a budú prebiehať postupne počas tohto roka spolu so spomínanou výmenou elektrickej siete VSD. A o ktoré ulice pôjde ? ul. 1. mája od č. 29 po ul. Novú, Krátka ulica, Nová ulica, Družstevná ulica od č. 87 až po 95 (od Geomery po Drepal), Hviezdoslavova ulica 59-63, Novomeského ulica. Táto modernizácia bude financovaná z rozpočtu mesta. Celkové náklady zatiaľ nie sú presne určené.

V prílohe sú zobrazené trasy modernizovaného verejného osvetlenia.

Názov prílohy Odkaz
E01-SITUÁCIA DRUZSTEVNA Stiahnúť
E01-SITUÁCIA 1MAJA Stiahnúť
E02-SITUÁCIA KRÁTKA,NOVA CAST (1) Stiahnúť
E03-SITUÁCIA NOVA CAST (2) Stiahnúť
E01-SITUÁCIA VO NOVOMESKEHO Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...