Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Verejné osvetlenie sa bude ďalej modernizovať

Mesto plánuje modernizáciu ďalšej časti verejného osvetlenia. Z dôvodu rekonštrukcie elektrickej siete VSD a.s. (zo vzdušného vedenia sa prechádza na nové podzemné vedenie) budú odstránené elektrické stĺpy a preto je potrebné vybudovať nové podzemné vedenie s novými stĺpmi verejného osvetlenia, pričom existujúce LED svietidlá sa premontujú. Tieto montážne práce bude realizovať Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a budú prebiehať postupne počas tohto roka spolu so spomínanou výmenou elektrickej siete VSD. A o ktoré ulice pôjde ? ul. 1. mája od č. 29 po ul. Novú, Krátka ulica, Nová ulica, Družstevná ulica od č. 87 až po 95 (od Geomery po Drepal), Hviezdoslavova ulica 59-63, Novomeského ulica. Táto modernizácia bude financovaná z rozpočtu mesta. Celkové náklady zatiaľ nie sú presne určené.

V prílohe sú zobrazené trasy modernizovaného verejného osvetlenia.

Názov prílohy Odkaz
E01-SITUÁCIA DRUZSTEVNA Stiahnúť
E01-SITUÁCIA 1MAJA Stiahnúť
E02-SITUÁCIA KRÁTKA,NOVA CAST (1) Stiahnúť
E03-SITUÁCIA NOVA CAST (2) Stiahnúť
E01-SITUÁCIA VO NOVOMESKEHO Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...