Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Verejné osvetlenie sa bude ďalej modernizovať

Mesto plánuje modernizáciu ďalšej časti verejného osvetlenia. Z dôvodu rekonštrukcie elektrickej siete VSD a.s. (zo vzdušného vedenia sa prechádza na nové podzemné vedenie) budú odstránené elektrické stĺpy a preto je potrebné vybudovať nové podzemné vedenie s novými stĺpmi verejného osvetlenia, pričom existujúce LED svietidlá sa premontujú. Tieto montážne práce bude realizovať Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a budú prebiehať postupne počas tohto roka spolu so spomínanou výmenou elektrickej siete VSD. A o ktoré ulice pôjde ? ul. 1. mája od č. 29 po ul. Novú, Krátka ulica, Nová ulica, Družstevná ulica od č. 87 až po 95 (od Geomery po Drepal), Hviezdoslavova ulica 59-63, Novomeského ulica. Táto modernizácia bude financovaná z rozpočtu mesta. Celkové náklady zatiaľ nie sú presne určené.

V prílohe sú zobrazené trasy modernizovaného verejného osvetlenia.

Názov prílohy Odkaz
E01-SITUÁCIA DRUZSTEVNA Stiahnúť
E01-SITUÁCIA 1MAJA Stiahnúť
E02-SITUÁCIA KRÁTKA,NOVA CAST (1) Stiahnúť
E03-SITUÁCIA NOVA CAST (2) Stiahnúť
E01-SITUÁCIA VO NOVOMESKEHO Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...