hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 244

VZN č. 4/2017 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 4/2017 zo dňa 2.3.2017   o určení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Spišská Belá počas volebnej kampane

VZN-4-2017 – účinné

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu