Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 590

VZN č. 2/2021 o stanovení úhrad za služby v Komunitnom centre Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 2 KC Stiahnuť
Najnovšie články