Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 402

VZN 8/2015 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 8/2015 ktorým sa mení dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Názov prílohy Odkaz
vzn82015 Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články