hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 423

VZN 8/2019

VZN 82019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Názov prílohy Odkaz
VZN 82019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu