Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 584

VZN 7/2015 – účinné

ktorým sa určuje miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v meste Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 7-2015 Stiahnuť
Tags: 2015
Najnovšie články
Oznámenia
X