VZN 6/2015 – účinné

o určení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Spišská Belá počas volebnej kampane

Názov prílohy Odkaz
VZN 6-2015 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X