Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 531

VZN 5/2015 – účinné

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2016 v meste Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 5-2015 Stiahnuť
Tags: 2015
Najnovšie články
Oznámenia
X