Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 593

VZN 4/2015 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 4/2015  zo dňa 13.8.2015, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 4-2015 Stiahnuť
Tags: 2015
Najnovšie články
Oznámenia
X