VZN 4/2015 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 4/2015  zo dňa 13.8.2015, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 4-2015 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X