VZN 3/2005 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2005 zo dňa 20.10.2005 ktorým sa schvaľuje územný plán mesta Spišská Belá – prijatím VZN č. 9/2008 zo dňa 29.12.2008

Názov prílohy Odkaz
VZN 3-2005 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X