Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 663

VZN 3/2020

VZN 3/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 3_2020 Stiahnuť
Najnovšie články