VZN 2/2020

VZN 2/2020 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2020 v meste Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 2_2020 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X