Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 574

VZN 1/2015 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 1/2015 zo dňa 8. januára 2015, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 11/2013 zo dňa 28. novembra 2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 1-2015 Stiahnuť
Tags: 2015
Najnovšie články
Oznámenia
X