Uzávera križovatky v centre mesta – 01. 08. 2018

Slovenská správa ciest oznamuje občanom, že z dôvodu realizácie vodorovného dopravného značenia križovatky v centre mesta budú dnes (01. 08. 2018) v čase od 19.00 do 21.00 hod. uzavreté tieto ulice: ul. Zimná v časti od križovatky po optiku Excellent; ul. Hviezdoslavova v časti od križovatky po rímskokatolícky farský úrad a tiež ulica Štefánikova.
Obchvat bude zabezpečený cez ul. Družstevnú od mestského cintorína a tiež cez ulicu Tatranskú. Prosíme preto občanov, aby preparkovali svoje vozidlá odstavené na ulici Tatranskej a tým zabezpečili bezpečný prejazd nákladných vozidiel.
Všetkých občanov zároveň prosíme o trpezlivosť.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X