Prerušenie distribúcie elektriny dňa 18.8.2017 a 21.8.2017, ul. Kúpeľná, Nová, Hviezdoslavová, Petzvalova, Letná

Východoslovenská distribučná, a. s. oznámila Mestu Spišská Belá plánované prerušenie distribúcie elektriny pre časť mesta Spišská Belá v nasledovných úsekoch:

  • Kúpeľná ul. od čísla domu 15 po 49 (nepárne)
  • Nová ul. od čísla domu 24 po 36 (párne) a od čísla domu 21 po 49 (nepárne)

v termíne 18. august 2017 v čase od 07.40 hod. do 15:00 hod. 

a tiež v úsekoch:

  • Nová ul. od čísla domu 1 po 9 a číslo domu 2
  • Hviezdoslavova ul. od čísla domu 57 po 65
  • Petzvalova ul. od čísla domu 64 po 67 a číslo domu 964/5
  • Letná ul. čísla domu: 48, 50, 51, 52 a 2193

v termíne 21. augusta 2017 v čase od 07.40 hod. do 15:00 hod. z dôvodu prác na zariadení nízkeho napätia.

Viac informácií v prílohe.

 

Názov prílohy Odkaz
VSD-prerušenie 18.8. Stiahnuť
VSD-prerušenie 21.8. Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X