Prerušená dodávka pitnej vody, 24.5.2018, ulica L. Novomeského

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje, že dňa 24. 5. 2018, v čase od 9.00 do 11.00 hod., bude prerušená dodávka pitnej vody na ul. L. Novomeského z dôvodu vykonania rekonštrukčných prác na predmetnom úseku vodovodu.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X