hocico...
Oznámenia
Počet zobrazení 794

Odpis stavu plynomerov

Spoločnosť SPP oznamu je občanom mesta Spišská Belá, že poverení pracovníci SPP budú do 24. 1. 2023 vykonávať odpis stavu plynomerov.

Z uvedeného dôvodu je potrebné sprístupniť (odomknúť) plynové skrinky.

Najnovšie články